ZDB
+355 69 810 1399

Klikoni to load map

Useful Information

Locality: Shkodër, Albania

Phone Number: +355 69 810 1399

Website: www.zdb.al

Followers: 1837

Opening hours

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

Thursday:

Friday:

Saturday:

Sunday:

Reviews

Write a review

Posts

ZDB
BIO I Endrit Uligaj - Guest Speaker Konferencë Kombëtare: "Puna me dhunuesit - Sfidë Kundër Dhunës me Bazë Gjinore" 2 Korrik 2021 10:00-13:00... Endrit Uligaj është psikolog klinik dhe ekspert në terapitë për trajtimin e burrave dhe djemve me sjellje të dhunshme në marrëdhëniet familjare dhe shoqërore. Ai ka një përvojë 10 vjeçare duke punuar në përgjigje të dhunës me bazë gjinore dhe punës ne transformimin e roleve gjinore përmes aktiviteteve të parandalimit, lobimit dhe rrjetëzimit, informimit dhe ndërgjegjësimit, me anëtarët e komunitetit, profesionistë dhe partnerë Z. Uligaj, është një ndër pionierët e ngritjes dhe zhvillimit të punës me dhunuesit në Shqipëri, dhe është një nga themeluesit e qendrës së këshillimit për djem dhe burra ZDB në Shkodër, në vitin 2014. Që në vitin 2014, z.Uligaj është koordinator i qendrës dhe menaxher i zbatimit të programit të dhunuesit në veri të Shqipërisë. Ai ka kontribuar në zhvillimin e një qasje shumëplanëshe për të luftuar dhunën ndaj grave dhe diskriminimin gjinor në Shqipëri. Ndërkohë ai është çertifikuar për të ofruar trajnim për "Këshillues për burrat e dhunshëm. Ai bashkë-drejtoi Ciklin e Dytë të Trajnimit Kombëtar për Këshilluesit për dhunuesit në Shqipëri, ku 14 këshilltarë të rinj nga e gjithë Shqipëria u përgatitën për të ofruar shërbimin e këshillimit.
July 17, 2021, 1:00 PM
ZDB
BIO I Brunilda Dervishaj - Guest Speaker Konferencë Kombëtare: "Puna me dhunuesit - Sfidë Kundër Dhunës me Bazë Gjinore" 2 Korrik 2021 10:00-13:00... Brunilda Dervishaj ka një eksperiencë disa vjeçare në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale pranë Sektorit të Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore. Ajo vjen nga një eksperiencë e mëparshme si Juriste pranë ish -Komitetit Shtetëror Për Mundësi të Barbarta në vartësi të Këshillit të Ministrave, duke u angazhuar në përgatitjen e analizave ligjore për barazinë gjinore. Aktualisht Zj.Dervishaj mban pozicionin e Përgjegjëses së Sektorit të Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale duke kontribuar në përmirësimin e dokumentave strategjikë dhe planeve kombëtare që përfshijnë politikat e përfshirjes sociale të grupeve të rrezikuara nga përjashtimi, me qëllim integrimin në shoqëri si dhe mbrojtjen nga diskriminimi të target grupeve të rrezikuara. Zj.Dervishaj ka dhënë një ndihmesë të vecantë në hartimin dhe zbatimin e Strategjisë të Barazisë Gjinore dhe Planit të Veprimit 2016-2020 dhe Planit Kombëtar për personat LGBTI 2016-2020. Krahas kësaj ajo ka një ekspertizë të gjatë në përgatitjen e raporteve në kuadër të CEDAW dhe raporteve ndërkombëtare të kërkuara për gratë.
June 29, 2021, 1:00 PM

Related listings

Zyra Vendore Arsimore BERAT

Rruga "Mihal Komneno" 5001 Berat, Albania

+355 32 234 850

Government organisation Community organisation

5,673 Followers
Zyra e Gjendjes Civile Librazhd

Sheshi Gjorg Golemi 3401 Librazhd, Albania

Government organisation Community organisation

1,056 Followers
Zeri Rinor Puke

Rruga "Ymer Puka", pallati nr.28, shk.nr.1, Puke 4401 Pukë, Albania

Community organisation Youth organisation

585 Followers
ZDB

+355 69 810 1399

Community organisation Non-governmental organisation (NGO) Non-profit organisation

1,837 Followers
Drejtoria Rajonale e Punësimit Tiranë

Rr.Rifat Bodinaku Tirana, Albania

Government organisation Community organisation

15,973 Followers
Zgjidhje te problemeve te printerave

rruga e dibres 0003 Tirana, Albania

Community organisation Social club

346 Followers