Zyra e Gjendjes Civile Librazhd

Klikoni to load map

Useful Information

Locality: Librazhd

Address: Sheshi Gjorg Golemi 3401 Librazhd, Albania

Website: www.mb.gov.al

Followers: 1056

Opening hours

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

Thursday:

Friday:

Saturday:

Sunday:

Reviews

Write a review

Posts

Martesa, me shtetas shqiptarë dhe shtetas të huaj : * shtetasit shqiptarë që kanë marrë nënshtetësi të huaj , martohen si shqiptarë dhe nuk kanë nevojë të sjellin dokumentacione tek zyrat e gjendjes civile, nga vendi ku kanë marrë nënshtetësinë (në rast se nuk kanë hequr dorë nga shtetësia shqiptare).
July 19, 2021, 1:00 PM
Njoftim! Në datën *10.06.2021* do të ketë *punime mirëmbajtje* në intervalin kohor *06:00 me 11:00 AM*, nga operatori ekonomik Tring. Gjatë këtij intervali kohor *mund të kenë shkëputje të shërbimit për rreth 1.5 orë* ZGJC-të: Qukes... Qender Librazhd Polis Lunik Rrajce Orenje Stravaj Hotolisht Materniteti LIBRAZHD Faleminderit, *DPGJC*
July 13, 2021, 1:00 PM
Lehtësojmë procedurat për deklarimin e adresës së vendbanimit të shqiptarëve kudo në botë Aplikimi në e-Albania Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë, që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë https://e-albania.al/eAlbaniaServices......... Shtetasit që jetojnë e punojnë përtej kufijve përmes kësaj procedure, do mund të marrin çdo shërbim publik nga shteti shqiptar. Vetëdeklarimi i adresës është detyrim ligjor
July 10, 2021, 1:00 PM
Njoftim Lehtësohen procedurat e regjistrimit për shtetasit e huaj, në regjistrat e gjendjes civile Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka nisur nga muaji mars 2021, procesin e importimit automatik të shtetasve të huaj me leje qëndrimi të rregullt në Shqipëri, nga Regjistri Elektronik i shtetasve të huaj, në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC). Duke ndërmarrë këtë hap, Gjendja Civile lehtëson procedurën e regjistrimit të të huajve në vend, pasi ata nuk kanë... nevojë të dorëzojnë dy herë dokumentet origjinale, edhe në Polici, edhe në GJC, por vetëm një herë, në zyrën e aplikimit për lejet e qëndrimit. Njëkohësisht, të huajt me qëndrim të rregullt në Shqipëri, kanë detyrimin që pranë zyrave të GJC ku banojnë, të vetëdeklarojnë vendbanimin, brenda një afati 30-ditor, pas marrjes së lejes së qëndrimit. Në rast se nuk kryejnë vetëdeklarimin e adresës (vendbanimit), atëherë të dhënat e tyre do të bllokohen në RKGJC, e për pasojë, nuk do të kenë mundësi të përfitojnë shërbime nga portali qeveritar e-Albania. Nga ana tjetër, shtetasit e huaj me leje qëndrimi në Shqipëri, do të qëndrojnë aktivë ne RKGJC, edhe për një periudhë 30 ditë, pas përfundimit të afatit të lejes së qëndrimit. Kjo, me qëllim që t’u japë mundësi të huajve me leje qëndrimi, të rinovojnë dokumentacionin që u nevojitet. #MëshumëShërbime . Announcment Registration procedures for foreign citizens with a residence permit in Albania facilitated (E) Since the beginning of March 2021, the General Directorate of Civil Registry has started the automatic import of the personal data for foreign nationals with regular residence permits in Albania from the Electronic Register of Foreign Nationals to the National Registry of Civil Registry. With this step the Civil Registry facilitates the procedure of registration of foreigners in Albania, since they do not need to submit original documents twice; both to the Police and to the Civil Registry, but only once, to the application office for permits. On the other hand, foreigners with regular residence in Albania, have the obligation to declare their place of residence at the offices of Civil Registry where they reside, within a 30-day period, after obtaining a residence permit. In case they do not inform the authorities about the address (residence), then their data will be blocked in the National Registry of Civil Registry and, consequently, they will not benefit any service from the government portal e-Albania. On the same time, foreign citizens with a residence permit in Albania, will remain active in the National Registry of Civil Registry, for a 30 day period, after the expiration of the residence permit, in order to enable foreigners with residence permits, to update the documentation they need.
June 22, 2021, 1:00 PM
NJOFTIM! Zyrat e Gjendjes Civile, janë në gadishmëri për t'ju përgjigjur çdo problematike të mundshme për çdo qytetar në lidhje me procesin e votimit për Kuvendin e Shqipërisë! Vota është e lirë dhe e drejta e gjithkujt ! #MerrPjesëNëVotim
June 3, 2021, 1:00 PM

Related listings

Zyra Vendore Arsimore BERAT

Rruga "Mihal Komneno" 5001 Berat, Albania

+355 32 234 850

Government organisation Community organisation

5,673 Followers
Zyra e Gjendjes Civile Librazhd

Sheshi Gjorg Golemi 3401 Librazhd, Albania

Government organisation Community organisation

1,056 Followers
Zeri Rinor Puke

Rruga "Ymer Puka", pallati nr.28, shk.nr.1, Puke 4401 Pukë, Albania

Community organisation Youth organisation

585 Followers
ZDB

+355 69 810 1399

Community organisation Non-governmental organisation (NGO) Non-profit organisation

1,837 Followers
Drejtoria Rajonale e Punësimit Tiranë

Rr.Rifat Bodinaku Tirana, Albania

Government organisation Community organisation

15,973 Followers